2017. szeptember 11., hétfő

Kiállítás

2017. 09. 13.

Pillanatok úton-útfélen

Örömteli megkeresésre vállaltam el a felkérést:

2017. augusztus 31., csütörtök

Partimadarak

2017. 08. 23/28.

Nóráp-Rábapaty

Az aszályos nyárnak köszönhetően nem túl sok vízfolt lelhető fel, ill. a tavak is lassacskán leapadnak. Ezzel kiváló terepet nyújtva a vándorló partimadaraknak a kiszáradó tómedrek.
Először egy Nórápi kiruccanásról ejtenék pár szót.


Elég sok madárfaj tartózkodott a halastavon. Pár érdekesebbet kiemelnék, de főleg a szövegé lesz a szerep, mivel a madarak "lőtávon" túl tartózkodtak.
1 kis kárókatona ücsörgött a gyékénytorzsákon, miközben a vizet sok tőkés és csörgő réce szűrte át. A megmaradt víz felett 1 fiatal fattyúszerkő csapongott, néha feltűnt 1 barna rétihéja. A limikólákat több faj képviselte, a lemenő nap fényénél szépen végignéztem őket: bíbic, kis lile, réti cankó, erdei cankó, billegetőcankó, piroslábú cankó, füstös cankó, szürke cankó, tavi cankó, pajzsos cankó, sárszalonka.
Sárszalonka (Gallinago gallinago)

Barna rétihéja (Circus aeruginosus)

Tőkés réce (Anas platyrhynchos)

Hangulat...

A második rész az elképzelések szerint egy Tömördi Gyűrűzőtáborban tett kirándulásról szólt - volna. Csakhogy nem a tervek szerint jött össze a dolog, mivel egy front kisodorta a madarakat. Szóval Csabival körbenéztünk, kiszedtünk pár madarat, de igazából 1 kerti gezén kívül nem is említenék meg semmit...
Hazafelé tartva megálltam Rábapatyon.

Itt már mozgalmasabban alakult a dolog. 7 kis kócsag fogadott pár nagy kócsag társaságában, bütykös hattyúk pihentek ez egyik zátonyon. Elég sok tőkés réce mutatkozott meg, néha sikerült kiszúrni egy-egy böjti récét, és kontyos récét is. A cankók itt is előkerültek: erdei~, billegető~, piroslábú~, füstös~, szürke~. 3 gólyatöcs mocorgott még a sárszalonkák között. Vonulnak a billegetők is, rengetek sárga és barázdabillegetővel találkoztam. Megérte megállni!
Kis kócsag (Egretta garzetta

Bütykös hattyú (Cygnus olor)

Szürke cankó (Tringa nebularia) és Füstös cankó (Tringa erythropus)

Billegetőcankó (Actitis hypoleucos)

Gólyatöcs (Hymantopus hymantopus)

Életkép...

2017. augusztus 29., kedd

Nagyacsád

2017. 08. 21-22.

Allergének közt

Nagyacsádon való tartózkodásom idején sétálgattam pár kilométert esténként. Az augusztusi melegnek köszönhetően túl sok szőrmés-szárnyas jószággal nem találkoztam.
A beérő napraforgó táblákat seregélyek, örvös galambok, balkáni gerlék, vadgerlék keresték fel; néha feltűntek kisebb csapat kenderike-mezei veréb-tengelic csapatok is. A levegőben több barna rétihéja, egerészölyv vadászgatott; sikerült 1 kifejlett fekete gólyát is megfigyelni.

Balkáni gerle (Streptopelia decaocto)

Mezei veréb (Passer montanus)

Szóval a madarak hiányában elkezdtem nézelődni a körülöttem lévő növények közt. Az utak mentén a színpompás virágok-áradata már a múlté, de felfedezhetünk rejtett érdekességeket. Sőt jó-páran (köztük én is) az allergia eljöttével figyelünk fel eme fajokra. Képekben pár allergén:
Ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemissiifolia)

Fehér libatop (Chenopodium album)

Fekete üröm (Artemisia vulgaris)

2017. augusztus 27., vasárnap

Gyűrűzőtábor

2017. 08. 17-20.

Marcal-medencei Gyűrűzőtábor

Eme esemény egyik nyárból sem maradhat ki. Ha valami változik is az évek során, az egy dolog; de a madarásztársaimmal mindig nagy örömmel megyünk a már 9 éve megszervezett gyűrűzőtáborba.
Idén egy új helyszín kipróbálására került sor. Szélmezőpusztára telepedett át a csapat, a több mint 200 m függönyhálóval, és minden kényelmi felszereléssel.
Csalódni nem csalódtunk végül a helyszínben, hiszen a tábor végén pár madár híján 1000 egyedre került fémgyűrű. Kiemelném az utolsó estét, amikor is egy óriási (3-4000) csapat füsti fecske jött éjszakázni a nádasba. Sikeresen gyűrűztünk közülük 400 példányt, azonban azt el kell még mondani, hogy nem voltunk megfelelő számú ornitológiai gyűrűvel felkészülve. Na majd jövőre.
Nekem igazán jól sikeredett a tábor; annyira, hogy  a fényképezésről el is feledkeztem(!)
Így egy érdekesebb madarat tudok csak bemutatni képen:
Törpegém (Ixobrychus minutus)

2017. augusztus 8., kedd

Nórápi halastó

2017. 07. 25.

Nórápi lapályok'

A bejegyzés címe egyben utal a halastó mostani állapotára. Annyira kevés a mederben a víz, hogy a partot mindenhol sekély, tocsogós részek, lapályok szegélyezik. Kitűnő táplálkozóhely a limikólaféléknek.
Hangulat

Kezdjük először a vízen, levegőben tartózkodó fajokkal. Csupán említés-szinten: kis vöcsök, bütykös hattyú, nagy kócsag, tőkés réce, böjti réce, cigányréce, szárcsa, dankasirály.
És térjünk rá a látott, fotózott cankókra.
Összesen 11 fajt figyeltem meg ebből a madár-csoportból. Legtöbben a pajzsos cankók voltak, kicsit kevesebben a kavicsosabb-durvább frakciójú közeghez alkalmazkodott billegetőcankók. A területen gyakrabban előforduló bíbicekből, kis lilékből, sárszalonkákból, illetve gólyatöcsökből 5-6 példányt sikerült megfigyelni.  20 réti cankó mellett, 4 erdei cankó is feltűnt, kitűnő gyakorló teret adva ezzel a fajok összehasonlításában. A nagyobb termetű szürke cankókat 5 példány képviselte, de én leginkább a 3 piroslábú cankónak örvendtem meg. Többször próbált meg az egyik madár a közelembe leszállni, ezzel kitűnő távolságba került a fotózás szempontjából. Végül 3 nyugalmi ruhás füstös cankó okozott némi fejtörést; de a határozókönyv magabiztossá tette az első gondolatomat.

Réti cankó (Tringa glareola)


Piroslábú cankó (Tringa totanus)

És végül: 


fiatal Csóka (Corvus monedula)

Seregély (Sturnus vulgaris)
Érdekes látványt nyújt, mindig egy jobbra-balra forgolódó seregély raj. Napközben a tó melletti marha-csorda közt keresgélnek, az esti órákban behúzódnak a nádasba éjszakázni.

2017. július 28., péntek

Rábapaty

2017. 07. 24.

Rábapatyi kavicsbányató

Csabi meghívására ellátogattam Vas megye egyik legjobb madaras területére. A Sárvártól nem messze lévő, felhagyott kavicsbányatavak remek élőhelyet nyújtanak a különféle vízi és partimadaraknak. Fövenyek, sekély vizű lapályok, mélyebb medrek.

Aznap 29 olyan madárfajt számoltunk össze, ami a vizes közeghez kötődik valamilyen szinten (fészkelés, táplálkozás), természetesen emellett jöttek-mentek más fajok is.
Kezdeném a vízi-szárnyasokkal.

Megfigyeltünk egy 6 tagú bütykös hattyú családot, sok tőkés récét, egy nagy csapat kontyos récét, ill. egy 10 fiókát vezető tojót. Üstökös réce is költ a területen, 6 egyedet számláltunk. A kis vöcskök mellett szárcsák, és vízityúkok szelték a vízfelszínt.
Kontyos réce (Aythya fuligula)

A limikólákat elég szép számú faj képviselte. A területen 4 gulipánnal, legalább 20 gólyatöccsel, sok kis lilével, bíbiccel, erdei és réti cankóval, 8 billegetőcankóval, 10 szürke cankóval, 2 pajzsos cankóval, 3 apró partfutóval, 2 sarlós partfutóval és 1 sárszalonkával találkoztunk. 
Gólyatöcs (Himantopus himantopus)

Sárszalonka (Gallinago gallinago)

Sarlós partfutó (Calidris ferruginea)

Sárgalábú és dankasirályok röpködtek a levegőben, megosztva azt a küszvágó csérekkel, füsti és partifecskékkel. Azt hiszem, az egyik legjobb fajom a fiatal küszvágók' voltak. Egészen a pelyhes fiókáktól a már röpképes fiatalokat is meglehetett figyelni, nagyon szép kis madarak.
Kiszúrtunk, örömömre a sok dolmányos varjú között 1 kormos varjút is. Új fajom.
A "maradék" fajok: törpegém, nagy kócsag, vörös és szürke gém, fehér gólya, egerészölyv, barna rétihéja, kabasólyom, vörös vércse, karvaly. 

Küszvágó csér (Sterna hirundo)

Partifecske (Riparia riparia)

Kabasólyom (Falco subbuteo)

A nap zárásaként átmentünk Sitke határába. Itt rendszeresen feltűnnek barna kányák. Sikerült nekünk is megfigyelni egy egyedet, legalább 100 holló társaságában. Egy bányához itt is benéztünk: gyurgyalagok, partifecskék és 2 búbosbanka tette fel az i'-re a pontot.
Köszönöm ezúttal is Csabinak a kalauzolást'...