2017. július 21., péntek

Daru költés

2017.

Daru költés a Marcal-medencében

Immár második alkalommal sikerült bebizonyítanunk a daru magyarországi sikeres költését. 2015 után, idén ismét fészekaljat rakott egy pár a Marcal lápvidékén, és kikelt egy fióka is.
Örömteli dolog!
Egy képpel, és linkkel szeretnék megemlékezni a dologról:

http://kaufmang.blogspot.hu/2017/07/a-daru-ujabb-koltese-magyarorszagon.html

Daru (Grus grus) a Marcal-medencéből, még áprilisban

2017. július 18., kedd

Hamvas rétihéja védelem

2017. 07. 16.

Hamvas rétihéják ellenőrzése

Ismételten felkerekedett a csapatunk a hamvas rétihéják fészkelésének visszaellenőrzésére. Én vasárnap tudtam csatlakozni az Angiból, Petiből, Zoliból és Attilából álló csapathoz. A szombati napon végignézték a Marcal alsóbb folyása mellett lévő fészkeléseket; de sajnos csupán 1 revírben volt fiókás család. Sajnos idén elég gyászosan' állnak a madarak a költés sikeressége tekintetében.
Vasárnap a Mihályháza-Szélmező szakaszon nézelődtünk. Sajnos itt is csak egy etető családot találtunk. Mind a tojó, mind a hím szépen hordta a táplálékot a fiókáknak; 1 órán belül háromszor is sikeresen etettek. 

Hamvas rétihéja hím (Circus pygargus)

A nap folyamán természetesen mindenre figyelgettünk. A reggeli kiérkezésemkor őzek és fehér gólyák keresgéltek a réteken. A levegőben egerészölyvek, vörös vércsék, kabasólymok, barna rétihéják és 1 fiatal vándorsólyom is feltűnt. Egy nagyobb csapat bíbic között megfigyeltünk 1 pajzsoscankót, máshol 1 búbosbanka örvendeztetett meg minket. A nap meglepetése egy új faj. 1 fiatal pásztorgém. Eme faj eredeti élőhelye Afrika, azonban igazán egy jól alkalmazkodó kozmopolita madár. Egyike Magyarország újabb költőfajainak. A Hortobágyon, a Dinnyési-fertőn, a Kis-Balatonon fészkelését is megfigyelték. Egyre több térségben tűnik fel, megyénkben nem sok megfigyelése volt; a Marcal mentén ez a második adata.
A nap búcsúztatása képp a  Pápakovácsi melletti dombra telepedtünk ki nézelődni. Rögtön 1 fekete gólya repült el mellettünk, a távolban egerészölyveket, darázsölyveket spektíveztünk. Egy szép napon vagyunk túl...

Pásztorgém (Bubulcus ibis)

 Fekete gólya (Ciconia nigra)

2017. július 15., szombat

Szélmező

2017. 07. 03.

Egy szeles nap Szélmezőn 

Sajnos erős északi szél fújt, de hát a helynek már csak a neve is kötelezi a légáramlatot. Szélmező-puszta. Régen így ismerték, hisz gazdaság virágzott itt még a mama idejében. Manapság így emlegetik: Szélmezei-horgásztavak. A Mezőlaki Horgász Egyesület kezeli a régi bányatavakat; csendes, pecázásra alkalmas kis környék.
És végül: "ex lege" láp. Természetvédőknek, természetszeretőknek, madarászoknak, és sajnos utolsó sorban botanikusoknak (a tőzegbányászat, legeltetés, stb. miatt az értékes növényvilág csak nyomokban fedezhető fel manapság) is számottevő a terület jelentősége.
Mindig nagy örömmel érkezem meg. Madarakban sosincs hiány. Ha megáll az ember pár percet nézelődni az egyik stégen, bőszen emelgetheti a látcsövét'. 


2 búbos vöcsök, 7 nyári lúd úszkált a hullámokon; a széltől védettebb részen 4 bütykös hattyú keresgélt élelem után. A vízből kiálló póznákon összesen 5 dankasirály és 2 küszvágó csér ücsörgött. Nagy kócsagok, vörös gémek úsztak' a levegőben; néha felszállt egy-egy törpegém a nádfalból, de gyorsan új búvóhelyet keresett magmának egy másikban. Az egyik csatorna felett 1 jégmadár suhant át hangos kiáltásokkal.
A láp Ny-i területein járva kaszálókkal, mzg.-i területekkel találkozhatunk. Itt 1 fehér gólya szállt el felettem nem túl nagy távolságban, de az erős szél miatt nem sikerült kellőképpen lefényképeznem. A széllel a vadászgató barna, és hamvas rétihéják is küzdöttek. A kismadarakat külön nem emelném ki, hiszem mind a nádas, mind a bokros területen nagy fajgazdagsággal vannak jelen.

fiatal Bütykös hattyú (Cygnus olor)

Nyári lúd (Anser anser)

Barna rétihéja tojó (Circus aeruginosus)

Fehér gólya (Ciconia ciconia)

Tövisszúró gébics (Lanius collurio)

A bevezetőben írtam, hogy a növények -úgyszólván- nem az erősségei a területnek. Ezt most pár faj bemutatásával kicsit cáfolom is. De ugye a kivétel erősíti a szabályt.
Szóval a vízi életmódhoz alkalmazkodott két faj, a közönséges rence és a fehér tündérrózsa. A rence egy speciális rovarfogó növény. A víz alatt lévő levelein tömlők fejlődtek ki, amiken befelé nyíló csappantyúk sorakoznak. Ha kis rákok, rovarok érnek a sertékhez, azok beszippantják őket, majd odabent indul el a fehérjebontó enzimek feladata.
A fehér tündérrózsát azt hiszem mindenki ismeri. A harmadik faj a kisfészkű aszat. Eme fészkesvirágzatú faj egy bennszülött növényünk, mely a szikes tavakhoz, ill. a láprétek szegélyeihez kötődik. 2 éves faj, azaz első évben tőlevélrózsát, a másodikban virágot, ezzel termést hoz. Kedvező neki az első évben a magasabb vízállás, majd a kiszáradt talaj. A Marcal-mentén szórványosan előfordul:

Közönséges rence (Utricularia vulgaris)

Fehér tündérrózsa (Nymphaea alba)

Kisfészkű aszat (Cirsium brachycephalus)

Kisfészkű aszat élőhelyén 

2017. július 10., hétfő

Attyapusztai-láprét

2017. 07. 02.

Attyai-láprét 

A Pápai-Bakonyalja egyik kiemelt jelentőségű láprét-maradványa (a Tapolcafői-láprét mellett). Pápakovácsi-Attyapuszta térségében található a 15 ha-os Attyai-láptét TT. A BfNP, 2011-15 között élőhely-rekonstrukciót hajtott végre a területen, így egy időre megóvták a további kiszáradástól.
Először jártam ezen a környéken, így a kirándulásomat egy kis felfedező-túrává varázsolva tekeregtem'. A láprét környezetében legelők, kaszálók, és egy nagyobb kiterjedésű cseres-tölgyes állomány is megtalálható. A területet az Asszonykai-patak szeli ketté, ezzel több érdekes habitatot létrehozva.


A területen több vegetációs egység is megtalálható: magassásos, meszes forrásláp, üde láprét, nádasodott láprét, kiszáradó láprét, patakparti magaskórós, mezofil-xerofil gyepek, aranyvesszős.
Bóklászva a területen egy-egy érdekesebb növényfajt is sikerült felfedezni, természetesen a sok ismert faj mellett. Az igazi virág-áradatot mondjuk csak jövőre fényképezhetem le, de addig marad a szemezgetés':
Réti ördögharaptafű (Succisa pratensis)

Csermelyaszat (Cirsium rivulare)


Szürke káka (Holoschoenus romanus)

Halovány aszat (Cirsium oleraceum)

Ágas homokliliom (Anthericum ramosum)

2017. július 5., szerda

Kis-Séd

2017. 07. 01.

A Kis-Séd mentén

Az idei nyaram első napját a mamánál, Nagyacsádon töltöttem. Igazán régen voltam már a Kis-Séd környékén, így elhatároztam kujtorgok' kicsit délután a patak mentén. 14 óra magasságában így is tettem.

Gyakorlatilag mindenhol kiszáradt réteket, száraz mezsgyéket, poros utakat találtam csak. A levegőben 20 füsti fecske vadászgatott, ill. 2 egerészölyv keringett szárnycsapások nélkül. Tövisszúró gébicsek, mezei pacsirták, tengelicek tűntek fel itt-ott; a patak menti nádasból nádirigó szólt. 1 fiatal vörös gém repült át felettem, miközben az egyik legelőn 2 nagy kócsag sáskázott/pockozott. Legalább 50 vetési varjú is keresgélt a frissen bebálázott kaszálón, de sajnos közel nem engedtek. Nem úgy, mint 1 őz suta. Kényelmesen legelészett, míg én jó szél alatt loptam' a távolságot. Hasra vetettem magam, aztán figyelgettem-kattintgattam...
Füsti fecske (Hirundo rustica)

Egerészölyv (Buteo buteo)

Tövisszúró gébics (Lanius collurio)

Vörös gém (Ardea purpurea)

Őz (Capreolus capreolus)

A bejegyzés végére pedig pár kép, amik még aznap készültek:
Mezei veréb (Passer montanus)

Terjőke kígyószisz (Echium vulgare)

Gyászlepke (Nymphalis antiopa)

2017. július 3., hétfő

Libák közt

2017. 06. 30.

Borsodi-dűlőn járva

Szerencsére vége a vizsgaidőszaknak. Sikeresen. Befejezve a 4. évet.
Egy kis közbeiktatott megálló a Fertő keleti partján. A Borsodi-dűlő. 1 órás nézelődés, de csak kényelmesen: kocsiból. Érdekesebb fajok: gulipán, gólyatöcs, piroslábú cankó, füstös cankó, pajzsoscankó, nagy póling, kanalasgém, küszvágó csér...

Nyári lúd (Anser anser) tömeg

2017. július 2., vasárnap

Gyurgyalagok

2017. 06. 26.

Méhészmadarak' közt

Józsival összebeszélve kimentünk Nemesszalók határába gyurgyalagokat fotózni. A kellő melegben, napsütésben mindenki elhelyezkedett az árnyákban; és így a madarak zavarása nélkül figyelgethettük meg a nagyjából 50 egyedet számláló gyurgyalagokat.
Gyurgyalag (Merops apiaster)

A megfigyelés közben még feltűnt 1 fiatal vörös róka, jó pár seregély és nagy maglepetésre 1 kuvik. Az egyik nagyobb üregből rebbent fel egy nagyobb nyárfára. Először nem is fényképeztem; bevallom, nem is igazán tudtam hirtelen, hogy mivel van dolgom. Aztán gondolkodva a kis, barna termeten, kerek szárnyakon bíztam a bagolyban. Ezután újra szárnyra kapott, ekkor sikerült lencsevégre' kapni.
fiatal Seregély (Sturnus vulgaris)

Kuvik (Athene noctua)

Ezekkel a képekkel a tarsolyunkban megálltunk még Nórápon, egy gyors nézelődés erejéig. A halastó partjain kezd egyre jobb fövenyes rész kialakulni, így volt mit megnézni azért. Csak felsorolás szintjén: bütykös hattyú, tőkés réce, cigányréce, búbos vöcsök, kis vöcsök, nagy kócsag, szürke gém, fehér gólya, barázdabillegető, kis lile, pajzsoscankó, erdei cankó.